BŘEZEN

3. čtvrtletí - kontrolní práce - M, JČ


Matematika:

početníček : str. 32 /1        33 / celá        32 / 2    34 / 2, 3       52 /4

                                      

nové učivo: násobení a dělení 10, 100

čísla do 1 000, rozklad čísel na jednotky, desítky .....srovnávání, zápis do osy, sudá - lichá...

písemné sčítání a odčítání do 1 000

jednotky hmotnosti a obsahu, délky

rýsování kružnice, shodné úsečky,střed úsečky, porovnávání, čtvercová síť - konstrukce čtverce, obdélníku - zapiš vrcholy, strany sousední, protější, délka stran

PS   2    po str. 28    geo : 38 - 43

 

GEO  PS2     44 /1  shodné úsečky(srovnávání) pracujeme s proužkem papíru a kružítkem

geometrie: rýsujeme kružnice, u čtverce a obdélníku. strany sousední a vedlejší

 ZKONTROLUJTE STAV KRUŽÍTEK A NŮŽKY 

OPAKUJEME NÁSOBILKU 1 - 10

  _______________________________________________________________________


                  

Jazyk  český : vyjmenovaná slova B - Z  

pods.jména: rod, číslo, pádové otázky - určování

slovesa: osoba, číslo, čas

slovní druhy : 1 - 10


ČTENÍ: Dramatizace  - scénické čtení pohádky

DENNĚ ČÍST NAHLAS !!! případně vyprávět, co jsem četl (důležité je rozumět textu)

ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY - 3 KNIHY ZÁPIS (BUDEME POUŽÍVAT VE ŠKOLE na sloh í

písanka díl 1 - celá

písanka díl 2 -str. 7

Pracovní sešit 3 JČ - str.12 /6,7   13 /celá   14 / 2odstavce - oprav chyby  19 - řekni cestu přes ZOO, str 24 / 4, 5

Vyjmenovaná slova - PS:

PS 1: celý  - odevzdat

PS 2 -  celý

PS 3 - po str.8


Prvouka :

nové učivo : rostliny


Angličtina: slovíčka 8.lekce (pracovní sešit str. 66 - 68 lekce)

                  učebnice do str. 40, pracovní sešit do str. 40

                  sloveso have x has "mít", otázka Have you got? Has she got?, ...

                  sloveso be - I am, you are, he is, she is, it is