ČERVEN - dokončení učiva ve všech předmětech

KVĚTEN


Matematika:

početníček : po str. 40      mimo  35 / 2, 4                    52 /4                                  geo : 46, 47, 48 / 5      49 / 1, 2, 3     41 / 1, 4

                                      

nové učivo: násobení a dělení 10, 100, dělení se zbytkem

čísla do 1 000, rozklad čísel na jednotky, desítky .....srovnávání, zápis do osy, sudá - lichá...

písemné sčítání a odčítání do 1 000

slovní úlohy

jednotky hmotnosti a obsahu, délky

rýsování kružnice, shodné úsečky,střed úsečky, porovnávání, čtvercová síť - konstrukce čtverce, obdélníku - zapiš vrcholy, strany sousední, protější, délka stran

PS   2    po str. 33 / 1, 2, 3           geo : 38 - 44 (mimo 2)

GEOMETRIE : NOVÉ UČIVO  konstrukce rovnostranného trojúhelníka

GEO  PS2     44 /1  shodné úsečky(srovnávání) pracujeme s proužkem papíru a kružítkem

geometrie: rýsujeme kružnice, u čtverce a obdélníku. strany sousední a vedlejší

 ZKONTROLUJTE STAV KRUŽÍTEK A NŮŽKY 

OPAKUJEME NÁSOBILKU 1 - 10

  _______________________________________________________________________


                  

Jazyk  český : vyjmenovaná slova B - Z  

pods.jména: rod, číslo, pádové otázky - určování

slovesa: osoba, číslo, čas

slovní druhy : 1 - 10

DENNĚ ČÍST NAHLAS !!! případně vyprávět, co jsem četl (důležité je rozumět textu)

ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY- 3 KNIHY ZÁPIS(BUDEME POUŽÍVAT VE ŠKOLE na sloh )

písanka díl 1 - celá

písanka díl 2 -str. 20

Pracovní sešit 3 JČ - str.12 /6,7   13 /celá   14 / 2odstavce - oprav chyby  19 - řekni cestu přes ZOO, str 24 / 4, 5               celá str.31, 32, 33

Vyjmenovaná slova - PS:

PS 1: celý  - dokončit a nechat doma

PS 2 -  celý - nechat doma

PS 3 - po str. 21 (mimo 10), po celá 25 /21  26 - 4řádky         po 32, str.34, 35, 36


Prvouka :

nové učivo : Vesmír - planety Sluneční soustavy, LES  - zvířata, rostiny  PS po 61, uč. po 71

zvířata - projekt ( donést si encyklopedii )


Angličtina: slovíčka 8.lekce (pracovní sešit str. 66 - 68 lekce)

                  učebnice do str. 40, pracovní sešit do str. 40

                  sloveso have x has "mít", otázka Have you got? Has she got?, ...

                  sloveso be - I am, you are, he is, she is, it is