KONTAKT

Omluvenky, prosím, pište do žákovské knížky nebo na mail berkova@zskom2.cz.